Selamat Membaca dan Jangan Lupa Isikan Komentar Anda Ya.....
Barangsiapa belajar ilmu figh tanpa belajar tassawuf maka ia adalah fasiq. Siapa saja yang belajar Ilmu Tassawuf tanpa belajar Ilmu Figh maka ia adalah Zindiq, dan siapa saja yang mengumpulkan keduanya, maka ia adalah ahli Hakikat (Syeikh Al Fasi, Qawaid Al-Tasawwuf)

Sunday, 18 September 2011

Perkembangan Tarekat

Sebelum melanjutkan kalimat ini ada baiknya sobat menilik artikel sebelumnya:

Hukum tumbuh adalah berkembang berkembang. Beberapa teori tentang perkembangan tarekat yang telah melalui berbagai rintangan kelam dan terang. CS soba menguti dari salah satu pengamat Islam yang cukup pupoler, Harun Nasution . Secara garis besar perkembangan tarekat terbagi menjadi tiga tahapan yaitu, tahap khanaqah, tahap tariqah dan tahap tai'fah.

Tiga Perkara Lebih Agung di Akhir Zaman

Pada masa itu banyak terjadi permusuhan sesama muslim bahkan sesama saudara. Perkaranya pun tidaklah sebesar yang dipertengkarkan. Akhirnya timbul ketidakpercayaan antar saudara sekandung atau semuslim. Saling curiga, hianat menghianati dan saling menjatuhkan.

Pada masa itu banyaklah yang telah meninggalkan kehujjahan AsSunnah sebagai dasar hukum setelah Al Quran. Banyak kelompok, organisasi dan perkumpulan yang akan menamakan diri mereka Ahlul Sunnah tapi layaknya api dalam sekam. Menggerogoti teman semuslim, menggunting dalam liapatan atas nama Islam dan Sunnah.

Wednesday, 14 September 2011

Macamnya Manusia Menurut Allah

Banyaklah pembangian manusia seperti yang tertera dalam buku-buka pelajaran sekolah dan universitas. Banyak pemikir banyak pula penafsiran. Kali ini CS akan mengutip sebuah pembagian yang semoga bermanfaat bagi ku dan pembaca dari Syeikh Abdul Qadir Jailani. Pembagian kali ini tentunya tak jauh-jauh dari segumpal daging yang terbungkus dalam dada manusia. Hati.

Yah...itulah permasalahan terberat dari manusia yang harus bergelut membersihkan hatinya setiap masa pergerakan niat hingga hayat terlepas dari ruh.
"Allah akan menghukumkan atas manusia karena niatnya." 

Mengapa Manusia Masuk Syurga

Bismillah Hirrohman Nirrohiim.
Artinya: Segala puja dan puji adalah bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kalimat ini tak terbantahkan. Keyakinana total yang tentunya tanpa kata tapi oleh akal, apatah lagi ilmu pengetahuan manusia yang hanya berbanding setetes dengan samudra di lautan. Tak berbanding apapun denganNya. Bagaimanakah kita harus menjelaskan sebuah eksistensi asas akan keIlahian.

Tuesday, 6 September 2011

Zikir Manusia di Sidratul Muntaha

Banyak hikmah yang dapat kita petik dengan sebuah amalan sederhana nan sangat mudah dilisan tapi berat timbangan amalnya. Adalah satu kisah hikmah yang semoga menjadikan motivasi kami dan kalian wahai saudara semuslim.

Dikisahkan bahwa  kala Malam Isro Mi'raj junjungan kita Muhammadur Rosulullah saw tatkala naik ke Sidratul Muntaha. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

PRAY TIME

Perkembangan Tarekat

Sebelum melanjutkan kalimat ini ada baiknya sobat menilik artikel sebelumnya:

Hukum tumbuh adalah berkembang berkembang. Beberapa teori tentang perkembangan tarekat yang telah melalui berbagai rintangan kelam dan terang. CS soba menguti dari salah satu pengamat Islam yang cukup pupoler, Harun Nasution . Secara garis besar perkembangan tarekat terbagi menjadi tiga tahapan yaitu, tahap khanaqah, tahap tariqah dan tahap tai'fah.

Tiga Perkara Lebih Agung di Akhir Zaman

Pada masa itu banyak terjadi permusuhan sesama muslim bahkan sesama saudara. Perkaranya pun tidaklah sebesar yang dipertengkarkan. Akhirnya timbul ketidakpercayaan antar saudara sekandung atau semuslim. Saling curiga, hianat menghianati dan saling menjatuhkan.

Pada masa itu banyaklah yang telah meninggalkan kehujjahan AsSunnah sebagai dasar hukum setelah Al Quran. Banyak kelompok, organisasi dan perkumpulan yang akan menamakan diri mereka Ahlul Sunnah tapi layaknya api dalam sekam. Menggerogoti teman semuslim, menggunting dalam liapatan atas nama Islam dan Sunnah.

Macamnya Manusia Menurut Allah

Banyaklah pembangian manusia seperti yang tertera dalam buku-buka pelajaran sekolah dan universitas. Banyak pemikir banyak pula penafsiran. Kali ini CS akan mengutip sebuah pembagian yang semoga bermanfaat bagi ku dan pembaca dari Syeikh Abdul Qadir Jailani. Pembagian kali ini tentunya tak jauh-jauh dari segumpal daging yang terbungkus dalam dada manusia. Hati.

Yah...itulah permasalahan terberat dari manusia yang harus bergelut membersihkan hatinya setiap masa pergerakan niat hingga hayat terlepas dari ruh.
"Allah akan menghukumkan atas manusia karena niatnya." 

Mengapa Manusia Masuk Syurga

Bismillah Hirrohman Nirrohiim.
Artinya: Segala puja dan puji adalah bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kalimat ini tak terbantahkan. Keyakinana total yang tentunya tanpa kata tapi oleh akal, apatah lagi ilmu pengetahuan manusia yang hanya berbanding setetes dengan samudra di lautan. Tak berbanding apapun denganNya. Bagaimanakah kita harus menjelaskan sebuah eksistensi asas akan keIlahian.

Zikir Manusia di Sidratul Muntaha

Banyak hikmah yang dapat kita petik dengan sebuah amalan sederhana nan sangat mudah dilisan tapi berat timbangan amalnya. Adalah satu kisah hikmah yang semoga menjadikan motivasi kami dan kalian wahai saudara semuslim.

Dikisahkan bahwa  kala Malam Isro Mi'raj junjungan kita Muhammadur Rosulullah saw tatkala naik ke Sidratul Muntaha. 

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews